حسین میسمی زاده

حسین میسمی زاده

3.1 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.1

نمره

2.1

امتحان

4.6

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشون اون ترمی که من باهاشون داشتم تقریبا به همه تو رینج ۱۴-۱۷ نمره دادند. حتی اونایی که زبانشون عالی بود ۱۴ شدند!!نمره دادنشون خوب نیست .


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی مکانیک

مهندسی عمران