آزاد جراحیان

آزاد جراحیان

2.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

2.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استادی هستش از همه لحاظ بی نظیر اخلاق فوق العاده خوب درس کامل میگه و تا دانشجو نفهمه توصیح میده نمره عالی میده امتحانش عین جزوه اش میاد دانشجو خوب بخون 20 رو راحت میگره


رشته های مرتبط

مهندسی نفت