صمد رشید

صمد رشید

3.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.5

امتحان

3.3

اخلاق

3.8

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آمار ریاضی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر