پورجعفر چلیکدانی محمد

استاد پورجعفر چلیکدانی محمد

2.3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

4

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید