مهدی حمیدی

مهدی حمیدی

4.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

4.5

امتحان

4

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

برای درس کارگاه کامپیوتر و مباحث ویژه استاد بسیار خوبی هستند و میتونید به راحتی نمره 20 رو از ایشون کسب کنید.


رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی برق الکترونیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار