مهدی حمیدی

استاد مهدی حمیدی

4.6 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.8

نمره

4.5

امتحان

4

اخلاق

5

اکثر نمرات

20

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

برای درس کارگاه کامپیوتر و مباحث ویژه استاد بسیار خوبی هستند و میتونید به راحتی نمره 20 رو از ایشون کسب کنید.

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید