علیرضا صالحی

استاد علیرضا صالحی

4 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

4

امتحان

3

اخلاق

5

میانگین نمره

17

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

استاد با سواد و خوبی هستن معمولا هم خوب نمره می دن اما نمره ای که می دن طبق برگه نیست

سال 1401

رشته های مرتبط

  • زبان و ادبیات فارسی
ثبت نام اساتید