سید احمد علمایی

سید احمد علمایی

2.8 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

3.7

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تم مذهبی دارد ،و از دانشجو بیشتر از تدریس میخواهد باید دانش جو باشی سر کلاسش نه دانش اموز


دکتر علمایی انسان به تمام معناست. خوب درس میده و از دانشجو انتظار یادگیری دارند


خوب درس میده


نه درست و حسابی درس میده، نه امتحان خوبی میگره، نه خوب نمره میده


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت

مهندسى برق