سید احمد علمایی

سید احمد علمایی

2.8 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

3.7

میانگین نمره

14

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تم مذهبی دارد ،و از دانشجو بیشتر از تدریس میخواهد باید دانش جو باشی سر کلاسش نه دانش اموز

1399

دکتر علمایی انسان به تمام معناست. خوب درس میده و از دانشجو انتظار یادگیری دارند

1399

خوب درس میده

1396

نه درست و حسابی درس میده، نه امتحان خوبی میگره، نه خوب نمره میده

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت

مهندسى برق

مهندسی پزشکی