بهرام کوهی جله کران

بهرام کوهی جله کران

1.2 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1.8

اخلاق

1

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت

electrical engineering