بهرام کوهی جله کران

بهرام کوهی جله کران

1.1 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

0.9

امتحان

1.6

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت