بهرام کوهی جله کران

استاد بهرام کوهی جله کران

1.2 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1.8

اخلاق

1

میانه نمرات

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی برق قدرت
  • electrical engineering
ثبت نام اساتید