مجید کریمی پور

مجید کریمی پور

3.4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

4.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

آخرش یه سری نمونه سوال میده همونارو حفظ کنید نمره بالا میگیرید.

1397

رشته های مرتبط

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق الکترونیک