ابراهیم خداپرست

استاد ابراهیم خداپرست

2.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.8

نمره

2.1

امتحان

2.5

اخلاق

2.4

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

در این حد بگم که برنامه نویسی رو روی کاغذ انجام میداد، دیگه صحبتی نمیمونه!!

سال 1401

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
  • مدیریت بازرگانی
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک
  • electrical engineering
ثبت نام اساتید