ابراهیم خداپرست

ابراهیم خداپرست

2.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.1

امتحان

2.5

اخلاق

2.4

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

در این حد بگم که برنامه نویسی رو روی کاغذ انجام میداد، دیگه صحبتی نمیمونه!!

1401

رشته های مرتبط

مهندسی شیمی

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

electrical engineering