ابراهیم خداپرست

ابراهیم خداپرست

2.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.3

امتحان

2.3

اخلاق

2.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک