احمد دبیری

استاد احمد دبیری

4.5 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.5

نمره

4.5

امتحان

4.4

اخلاق

4.5

میانه نمرات

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • مهندسی معدن
  • روان شناسی اجتماعی
  • مد
  • مدیریت بازرگانی
  • حسابداری
  • زبان و ادبیات فارسی
ثبت نام اساتید