بی بی مرجان فیاضی

استاد بی بی مرجان فیاضی

2.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مدیریت
  • مدیریت بازرگانی
ثبت نام اساتید