مرجان دیانت

استاد مرجان دیانت

2.4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3

نمره

2

امتحان

2.2

اخلاق

2.3

میانگین نمره

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • علوم و مهندسی باغبانی _تولید محصولات گلخانه ای
  • علوم ومهندسی صنایع غذایی
  • علوم و مهندسی صنایع غذایی
  • مهندسی کشاورزی
  • زراعت