سوان سهرائی

استاد سوان سهرائی

2.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.8

امتحان

2.8

اخلاق

3.4

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • آمار ریاضی
  • مدیریت بازرگانی
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • برق - مهندسی کنترل
ثبت نام اساتید