محمدرضا صالح نمدی

استاد محمدرضا صالح نمدی

1.5 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1.5

نمره

1.2

امتحان

1.3

اخلاق

2.2

اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید