دیناه پزشکی

استاد دیناه پزشکی

4.3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4.3

امتحان

4.5

اخلاق

4.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

عالی

سال 1396

استاد بسیار عالی

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید