دیناه پزشکی

دیناه پزشکی

4.3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.3

نمره

4.3

امتحان

4.5

اخلاق

4.2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

عالی


استاد بسیار عالی


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق قدرت