علی همائی

استاد علی همائی

0.9 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

0.7

امتحان

0.7

اخلاق

1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق
  • کارشناسی پیوسته حسابداری
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید