مهدی علائیان

استاد مهدی علائیان

4.3 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

4.3

امتحان

3.8

اخلاق

4.6

میانگین نمره

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

من با ایشان ریاضی ۲ داشتم ، خیلی با اخلاق هستند و استعداد ایشان در روان و آسان کردن مطالب تدریس است ایشان حتی جزوه تدریسی خود را هم می دهند به دانشجویان عکس بگیرند.اگر در کلاس سوال از درس هم بپرسید خیلی بیشتر در ذهن ایشان می مانید و در نمره ، خوب اثر گذار است. کلاس ایشان خیلی زود پر می شود جزو اولویت اول تان باشد.

سال 1401

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی نفت
ثبت نام اساتید