مهدی علائیان

مهدی علائیان

4.3 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.4

نمره

4.3

امتحان

3.9

اخلاق

4.6

میانگین نمره

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر