مهدی علائیان

مهدی علائیان

4.2 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.4

نمره

4.1

امتحان

3.9

اخلاق

4.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی شیمی

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار