فریور فاضلپور

فریور فاضلپور

3.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

2

امتحان

3.5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

براحتی نیمی از کلاس ومیندازه


رشته های مرتبط

مهندسی نفت

مهندسی برق قدرت