فریور فاضلپور

استاد فریور فاضلپور

3.9 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

5

نمره

2

امتحان

3.5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

براحتی نیمی از کلاس ومیندازه

سال 1397

رشته های مرتبط

  • مهندسی نفت
  • مهندسی برق قدرت
ثبت نام اساتید