شهرال کاشانیان

شهرال کاشانیان

2.2 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

1.3

امتحان

2.8

اخلاق

2.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد مسنی هستن که زیاد حوصله سوال جواب دادن رو ندارن تدریسشون بد نیست میان ترم دارن امتحانشون هم در حد جزوه شونه در کل بنظر من استاد بدی نیستن

1397

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی عمران

آب شناسی