محمد کاوه تاجیک

محمد کاوه تاجیک

3.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.8

نمره

4.4

امتحان

1.8

اخلاق

4.6

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

سر کلاس خیلی بد اخلاق بود ، ولی اخر ترم همرو بالای ۱۲ داد سوالاشم سطح بالا بود ولی از جزوه??من ریاضی ۱ داشتم