امین محمودی کبریا

امین محمودی کبریا

3.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

2.5

امتحان

3

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استادی بسیار با اخلاق، مهربان، مرتب، منظم، تدریس عالی، حضور به موقع، کسی که مثل او را هرگز نخواهی یافت. بگذار بگویم که او یک فرشته بود، او فقط کلاس درس ریاضی نداشت او معلم اخلاق بود او شاگردش را در میان سردی و گرمی زندگی می دید.


رشته های مرتبط

مهندسی عمران

ریاضی محض