امین محمودی کبریا

استاد امین محمودی کبریا

2.5 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

2

امتحان

2.3

اخلاق

3.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

استادی بسیار با اخلاق، مهربان، مرتب، منظم، تدریس عالی، حضور به موقع، کسی که مثل او را هرگز نخواهی یافت. بگذار بگویم که او یک فرشته بود، او فقط کلاس درس ریاضی نداشت او معلم اخلاق بود او شاگردش را در میان سردی و گرمی زندگی می دید.

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
  • ریاضی محض
  • علوم کامپیوتر
ثبت نام اساتید