سوان سهرائی

سوان سهرائی

3.3 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.7

امتحان

3.4

اخلاق

4.2

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

Rubuntu:

خیلی استاد با اخلاقی هستند

1 سال پیش

در صورت مشاهده تخلف در نظرات، با ما تماس بگیرید.