شهرام محمدزاده

استاد شهرام محمدزاده

3.3 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

3.2

امتحان

3.2

اخلاق

3.3

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • آموزش حقوق
  • زمین شناسی
  • حقوق
  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید