--}} مجتبی زائری امیرانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
مجتبی زائری امیرانی

مجتبی زائری امیرانی

3.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.4

نمره

3.6

امتحان

3.6

اخلاق

3.9

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ضعیف اما نمره دهی عالی

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

برق - مهندسی مخابرات

برق - مهندسی کنترل

مهندسی برق