مجتبی زائری امیرانی

استاد مجتبی زائری امیرانی

3.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

3.6

امتحان

3.6

اخلاق

3.9

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ضعیف اما نمره دهی عالی

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق الکترونیک
  • کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات
  • برق - مهندسی مخابرات
  • برق - مهندسی کنترل
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید