الهام مهدیان

الهام مهدیان

2.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

3.2

امتحان

3

اخلاق

2.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

معماری کامپیوتر

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی شیمی