مهدی پاک سرشت

استاد مهدی پاک سرشت

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

4

امتحان

2.3

اخلاق

3.7

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی برق قدرت
  • حقوق
ثبت نام اساتید