نسرین آخوندی

استاد نسرین آخوندی

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3.7

نمره

1.7

امتحان

2.5

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • نقشه نگاری
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
ثبت نام اساتید