نسرین آخوندی

استاد نسرین آخوندی

2.7 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

3.3

نمره

1.6

امتحان

2.3

اخلاق

3.6

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • نقشه نگاری
  • مهندسی برق قدرت
  • مهندسی عمران
  • مهندسی مکانیک
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی برق الکترونیک
ثبت نام اساتید