نسرین آخوندی

نسرین آخوندی

3 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.7

نمره

1.7

امتحان

2.5

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

نقشه نگاری

مهندسی برق قدرت

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار