محمد احمدی موحد

محمد احمدی موحد

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

عالیه. امتحانش عالیه نمره هم عالی میدن

1397

رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت