جنگی قهرمان تراب

استاد جنگی قهرمان تراب

4.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

5

نمره

4

امتحان

4

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

از دانشجو کار می‌خواهند،بسیار استاد توانمند و دلسوزی هستند.تدریس ایشان به نحوی عالی است که می‌توان سر کلاس تمام موارد را حفظ کرد...

سال 1402

رشته های مرتبط

  • زبان و ادبیات فارسی
ثبت نام اساتید