مرضیه بهشتی اصل

مرضیه بهشتی اصل

2.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.6

نمره

3.2

امتحان

2.4

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی برق الکترونیک

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مرضیه بهشتی اصل را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.