مرضیه بهشتی اصل

استاد مرضیه بهشتی اصل

2.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.6

نمره

3.2

امتحان

2.4

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی برق
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی برق الکترونیک
ثبت نام اساتید