امرالهی بیوکی عطیه

استاد امرالهی بیوکی عطیه

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

فوق العاده هستن..اهل شوخی و خنده و کلاس کسل کننده نیست..

سال 1397

رشته های مرتبط

  • روان شناسی
ثبت نام اساتید