بهروز دانشیان

استاد بهروز دانشیان

2.5 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.8

نمره

2.3

امتحان

2.6

اخلاق

2.3

میانگین نمره

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی پرشکی
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
  • مهندسی برق
  • مکانیک
  • علوم کامپیوتر
ثبت نام اساتید