بهروز دانشیان

بهروز دانشیان

2.2 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.3

نمره

2

امتحان

2.5

اخلاق

2

میانگین نمره

12

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی پرشکی