بهروز دانشیان

بهروز دانشیان

2.4 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.6

نمره

2.4

امتحان

2.5

اخلاق

2.3

میانگین نمره

15.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی پرشکی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی برق

مکانیک

علوم کامپیوتر