منوچهر کریمی

استاد منوچهر کریمی

5 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

خیلی استاد با معلوماتی هستن و برای آینده شغلی دانشجوها راهنمایی مفیدی میکنند

سال 1398

عالیییییی

سال 1397

رشته های مرتبط

  • صنایع غذایی
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق الکترونیک
  • علوم و مهندسی صنایع غذایی
  • حسابداری
ثبت نام اساتید