کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های حسابداری

جزوه
اصول حسابداری 1
شبکه آموزش
2.7 MB

جزوه
624 KB

جزوه
درسی اقتصاد خرد 1
وحید کاسبی
258 KB

کتاب
حسابداری صنعتی1
حسابداری بهای تمام شده
307 KB


خلاصه نویسی
246 KB

جزوه
آمار
ابوالفضل ولدی
4.4 MB

کتاب
سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB

مقاله
مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB

کتاب
اقتصاد خرد
تیمور محمدی
4 MB