کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مدیریت بازرگانی

فیلتر ها:
  • مدیریت بازرگانی
کتاب کتاب
چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB

نمونه سوال نمونه سوال
753 KB

جزوه جزوه
12 MB

نمونه سوال نمونه سوال
زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB

کتاب کتاب
4 MB

جزوه جزوه
اصول حسابداری 1
شبکه آموزش
3 MB


کتاب کتاب
سازمان و مدیریت
وبلاگ علم مدیریت و مهندسی صنایع
509 KB

مقاله مقاله
مبانی مدیریت سرمایه گذاری
محمد قجر-دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری
654 KB