کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی پزشکی

کتاب
7.4 MB

کتاب
اصطلاحات آناتومی
رامین سلیم نژاد
599 KB

جزوه
درس نامه ژنتیک مقدمات علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4.4 MB


کتاب
طلایی آزمایش های شیمی
رابرت برنت ترجمه زهرا احمدی (طنین)
4.6 MB

کتاب
راهنمای بیوشیمی
جیمز سی بلک استاک
3.7 MB

کتاب
بیوشیمی - کربوهیدراتها
شکوفه پور مولایی
696 KB

جزوه
آزمایشگاه ژنتیک
سید علیرضا سید محمدی
3.2 MB

کتاب
مبانی شیمی عمومی
مریم بانویاسایی
5.6 MB