کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی شیمی

کتاب
606 KB

خلاصه نویسی
درس شیمی فیزیک
صابری نسب - آموزشكده ثامن
757 KB

کتاب
شیمی فیزیک بارو اتکینز
ترجمه ناصر مدیر شهلا
6.1 MB

کتاب
1.6 MB

جزوه
کنترل فرایند
دانشگاه شریف
3.1 MB


کتاب
شیمی و حاصلخیزی خاک
شیمی و حاصلخیزی خاک انتشارات دانشگاه پیام نور
3.5 MB

کتاب
شیمی علم آزمایشی
ترجمه اح‍م‍د خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رطوس‍ی‌
32.2 MB

کتاب
Dictionary of Chemistry
McGraw-Hill دیکشنری شیمی
2.9 MB

کتاب
جدول مندلیف
شامل نماد علمی و تصویر
86 KB