کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی شیمی

فیلتر ها:
  • مهندسی شیمی
خلاصه نویسی خلاصه نویسی
352 KB

نمونه سوال نمونه سوال
2 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی ریاضی 2
مهدی فرقانی فرد
1 MB

کتاب کتاب
کتاب چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB


کتاب کتاب
کتاب شیمی و تکنولوژی رنگ
هوشنگ حمیدیان – دکتر سید ضیاء محمدی
2 MB


خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی درس شیمی فیزیک
صابری نسب - آموزشكده ثامن
757 KB

کتاب کتاب
کتاب شیمی فیزیک بارو اتکینز
ترجمه ناصر مدیر شهلا
6 MB

کتاب کتاب
27 MB