کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی عمران

جزوه
942 KB

کتاب
مقاومت مصالح
دهخدا-شامل ۱۰۰۰ مسئله: ۳۰۰ مسئله حل شده
8.5 MB

جزوه
محاسبات عددی
از سری جزوات مهندسی عمران
1.2 MB
مقاله
بتن خود تراکم
مقاله آزمایشگاه مکانیک خاک
281 KB


نمونه سوال
تحلیل سازه 1
دانشگاه آزاد تهران مرکز
856 KB

کتاب
استاندارد نقشه کشی ساختمانی
نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2.7 MB