کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی متالورژی

فیلتر ها:
  • رشته: مهندسی متالورژی
نمونه سوال نمونه سوال
753 KB 335 خرید

کتاب کتاب
کتاب بازرسی جوش
احسان راستگو
160 KB 4 خرید

کتاب کتاب
کتاب عیوب جوش
کامیار رادان
1004 KB 3 خریدکتاب کتاب
194 KB 3 خرید


کتاب کتاب
کتاب طراحی مخازن نفت بر اساس استاندارد API
کاوه شمسی زادگان حمید مهدیزاده
12 MB 3 خرید

کتاب کتاب
4 MB 3 خرید

کتاب کتاب
کتاب بازرسی چشمی جوش
ترجمه محمد رضا زاده
2 MB 2 خرید