کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های مهندسی مکانیک

کتاب
مبانی استاتیک
دانشگاه پیام نور رشت
1.4 MB

جزوه
3.1 MB

کتاب
ترمودینامیک - جلد اول - قسمت اول
انتشارات دانشگاه علم و صنعت
10.1 MB

مقاله
گیربکس CVT
مقاله سایپا یدک
900 KB

جزوه
ترمودینامیک 1
سیامک کاظم زاده حنایی - مهدی کارزار جدی
1.8 MB


کتاب
مکانیک سیالات و هیدرولیک
هادی سیاسر - عظیم شیردلی - پیام نور
10.5 MB


کتاب
چارت درسی مکانیک
کارشناسی مکانیک سیالات
325 KB

کتاب
ترمودینامیک - حلد اول - قسمت دوم
انتشارات دانشگاه علم و صنعت
9.2 MB