کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

فیلتر ها:
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
نمونه سوال نمونه سوال
معادلات دیفرانسیل با جواب - سال ۹۵
دانشگاه آزاد تهران مرکز
2 MB

نمونه سوال نمونه سوال
753 KB

کتاب کتاب
فیزیک عمومی هالیدی 2
دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
18 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
مبانی کامپیوتر
مجتبی محمدیان
5 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
آمار و احتمال
مهدی فرقانی فرد
2 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
فیزیک 2
iepnu
3 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
ریاضی 2
مهدی فرقانی فرد
1 MB

کتاب کتاب
آمار و احتمال مهندسی
دکتر نعمت اللهی
18 MB

کتاب کتاب
18 MB

نمونه سوال نمونه سوال
مدار 1
دانشگاه صنعتی اصفهان
816 KB