کتابخانه کالج

کتاب ها ، جزوه ها و نمونه سوال های کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

فیلتر ها:
  • کامپیوتر - مهندسی نرم افزار
خلاصه نویسی خلاصه نویسی
352 KB

کتاب کتاب
کتاب ریاضی عمومی 1
مهدی نجفی خواه
3 MB

جزوه جزوه
جزوه درس ریاضی 2
دانشگاه صنعتی شریف
9 MB

جزوه جزوه
جزوه فیزیک 2
استاد اکبر نژاد دانشگاه تهران جنوب
2 MB

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال مبانی برنامه نویسی
دانشگاه آزاد تهران جنوب
3 MB

نمونه سوال نمونه سوال
2 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
618 KB

کتاب کتاب
کتاب فیزیک عمومی هالیدی 2
دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
18 MB

کتاب کتاب
کتاب ریاضی عمومی ۱ و ۲
احمد عرفانیان
6 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی ریاضی 2
مهدی فرقانی فرد
1 MB