جعفر اسدپوراستیار

جعفر اسدپوراستیار

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

حسین:

استاد با اخلاقیه... همیشه دیر میاد سر کلاس... امتحانش فتوکپی جزوه.. جزوه رو بلد باشبن نمره عالی میگیرین

10 ماه پیش

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی جعفر اسدپوراستیار در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد جعفر اسدپوراستیار را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.