عبدالرحیم اصلی

عبدالرحیم اصلی

1.2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1.7

امتحان

1.3

اخلاق

0.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر