مهرداد جوادی

مهرداد جوادی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

  • طراحی شبکه زنجیره تامین

  • سیستم های ساخت و تولید

  • سیستم های ساخت و تولید پیشرفته

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مهرداد جوادی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال