عزت اله حاج امینی

عزت اله حاج امینی

2.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

2.3

امتحان

2.8

اخلاق

3.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر رژین:

کلاساشون بسیار خشکه و خسته کننده

11 ماه پیش

نظر فربد:

استاد خوبی بودند. خیلی مسلط و با سواد

5 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد عزت اله حاج امینی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.