عزت اله حاج امینی

عزت اله حاج امینی

2.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.2

نمره

2.3

امتحان

2.8

اخلاق

3.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

فربد:

استاد خوبی بودند. خیلی مسلط و با سواد

1 سال پیش

رژین:
1

کلاساشون بسیار خشکه و خسته کننده

2 سال پیش