فاطمه حسین زاده

فاطمه حسین زاده

2.5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

1

نمره

5

امتحان

3

اخلاق

1

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر