مسعود دبیروزیری

مسعود دبیروزیری

2.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

1.5

امتحان

3.5

اخلاق

1.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی مسعود دبیروزیری در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مسعود دبیروزیری را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.