حبیبه زارع حقیقی

حبیبه زارع حقیقی

2.7 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.3

نمره

1.5

امتحان

2.8

اخلاق

3.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد حبیبه زارع حقیقی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.