علی فرخی

علی فرخی

2.5 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

1.5

امتحان

2

اخلاق

3.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

مژگان:

تقریبا خوب درس میده نسبت به بقیه اما اکثریت قریب به اتفاق رو میندازه

2 سال پیش